3 Kwietnia, 2010
Zostały dodane ulepszenia na stronie które pozwolą...
20 Kwietnia, 2009
Został uruchomiony kanał płatności telefonicznych...
14 Kwietnia, 2009
Dobra wiadomość dla nowych klientów...
 


 
Regulamin
 1. Każda zarejestrowana osoba w serwisie VentriloSrv.com zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu świadczenia usług.
 2. VentriloSrv.com świadczy usługi wynajmowania miejsca oraz łącza na serwerze.
 3. W przypadku nieprawidłowego działania serwera ze strony VentriloSrv.com zobowiązuje się do przedłużenia okresu wynajmu serwera o okres czasu równy nieprawidłowemu działaniu serwera.
 4. W komentarzu serwera VentriloSrv.com zastrzega sobie możliwość umieszczenia swojej nazwy jako reklamy.
 5. Użytkownik nie może odsprzedawać w jakikolwiek sposób serwera.
 6. VentriloSrv.com udostępnia taki serwer, jaki jest zadeklarowany w formularzu zamówienia. Okres najmu serwera jest liczony od momentu uruchomienia serwera.
 7. Użytkownik musi być świadomy, że na jakość serwera ma wpływ wiele zewnętrznych czynników, niezależnych od serwera.
 8. VentriloSrv.com umożliwia administrowanie serwerem przez panel administracyjny znajdujący się na stronie.
 9. Nie opłacony serwer zostaje automatycznie wyłączony, a w późniejszym czasie usunięty.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 11. VentriloSrv.com zastrzega sobie prawo do uruchomienia serwera w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty. Usługi SMS Premium nie są zwracane.
 12. Użytkownik w ciągu 24 godzin od startu serwera ma prawo na wycofanie się z usługi. Powiadamiając o tym firmę musi podać przyczynę nagłej rezygnacji z zamówienia. VentriloSrv.com zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu w szczególnych przypadkach. VentriloSrv.com może potrącić koszty przelewu 1 PLN. VentriloSrv.com ma 14 dni na realizację zwrotu.
 13. Niestosowanie się do powyższego regulaminu może odbić się na tymczasowym wstrzymaniu świadczenia usług albo na całkowitym ich zamknięciu bez możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu niewykorzystanego czasu wynajmu serwera.
 14. VentriloSrv.com zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym momencie.